تقسیم یا فروش مال مشترکمطالبه اجرت المثل

فروش خودروی مشترک و مطالبه اجرت المثل

پرونده:

دعوای فروش خودروی مشترک و مطالبه اجرت‌المثل

طبق مادۀ 589 هر شرکی هر وقت بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بکند، با این حال اگر تقسیم مال ممکن نباشد یا موجب ضررغیر متعارف شریک یا شرکای دیگر باشد دادگاه نمی تواند حکم به تقسیم مال مشترک بدهد، در این صورت با توجه به ملاک مادۀ 317 قانون امور حسبی و در مورد اموال غیر منقول طبق مادۀ 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، دادگاه حکم به فروش مال مشترک و تقسیم قیمت آن به نسبت سهم هر یک شرکا خواهد داد.

در پرونده حاضر خواهان و آقای ن یک دستگاه خودرو را به طور مشترک خریداری کرده اند و خودرو از زمان خرید در تصرف خوانده قرار داشته است، آقای ن بعدا سهم خود از خودروی مذکور را به مادرش خانم پ منتقل کرده است، دعوا با خواسته  تقسیم یا فروش یک دستگاه خودرو پژو، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نسبت به سهم خواهان و مطالبه خسارات وارده به خودرو نسبت به سهم خواهان در دادگاه حقوقی طرح شده است.

در جلسه نخست رسیدگی خواندگان درخواست استماع شهادت شهود می نمایند که دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است، به جهت اینکه دادگاه تشریفات قانونی مربوط به استماع شهادت شهود را رعایت ننموده بود و به جهت ارائه برخی توضیحات تکمیلی، لایحه ای به این شرح تقدیم دادگاه شده است:

ریاست محترم شعبۀ 31 دادگاه حقوقی عمومی مشهد

با سلام

احتراما وکالتا از جانب خانم ن  خواهان پرونده کلاسه 93 موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:

 1  در جلسه نخست رسیدگی با توجه به ارائۀ یک برگه کاغذ از سوی خواندگان به عنوان استشهادیه که ذیل آن امضاهای ناخوانا و ناشناسی درج شده بود ، اینجانب مصرا از دادرس محترم استدعا کردم در صورتی که نظر بر پذیرفتن استشهادیه مذکور و استماع شهادت شهود دارند ، خواندگان را ملزم به تعرفۀ شهود بنمایند تا ضمن رعایت مقررات قانونی ، اینجانب از حق قانونی مبنی بر جرح شهود محروم نگردم.

دادرس محترم در حضور اینجانب برگه استشهادیه را به خواندگان مسترد نمودند و اظهار داشتند که به عنوان دلیل از آن ها نپذیرفته اند، ولی بعدا اخطاری مبنی بر تعیین جلسه با موضوع استماع شهادت شهود به دست اینجانب رسید و در مراجعه به دفتر دادگاه متوجه شدم که استشهادیه مذکور ضم پرونده گردیده است.

لذا از محضر عالی استدعا دارم ضمن عدم استماع شهادت شهود خواندگان به جهت رعایت نشدن تشریفات قانونی، در صورت تعرفه  گواهان در جلسۀ حاضر ، طبق تبصره مادۀ 234 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت مناسب جهت جرح گواهان اعطا بفرمایید.

 2  خواندگان در جلسه نخست رسیدگی، اساسا منکر تصرف و استفاده از خودرو موضوع دعوا شدند، در رد ادعای ایشان موارد ذیل قابل توجه است :

الف- خودرو مذکور در اجرای قرار تامین خواسته صادره از دادگاه محترم، در ید خوانده ردیف دوم (آقای ن) و در برابر محل کار ایشان توقیف گردیده است.

ب- گزارش تخلفات ثبت شده برای خودرو موضوع دعوا (پیوست) حکایت از تردد خودرو در مسیر و داخل شهر نیشابور دارد ، لازم به ذکر است که خانوادۀ آقای ن اهل نیشابور می باشند.

ج- خوانده ردیف دوم (آقای ن) در تیرماه 1393 با خانمی ازدواج کرده اند و زندگی مشترک و مستقل خود را داشته اند و طبیعتا هیچ ارتباطی با خواهان نمی توانسته اند داشته باشند.

د- روابط کاری و خانوادگی خواهان با خواندگان از سال 1392 کلا قطع بوده است و هیچ تماسی حتی تماس تلفنی بین ایشان وجود نداشته است.

هـ- در تیر ماه 1393 خودرو مذکور به رانندگی خوانده ردیف دوم (آقای ن) توسط عوامل انتظامی توقیف و به مرجع انتظامی معرفی می شود ، که استدعا دارم مراتب از مراجع ذی ربط استعلام و بهره برداری شود.

 3   از دادگاه محترم استدعای صدور قرار تحقیقات محلی از کسبه و ساکنان بازار محله واقع در انتهای خیابان رسالت 15 را دارم ، خودرو مذکور همه روزه در برابر دفتر کار خوانده ردیف دوم (آقای ن) متوقف بوده و همسایگان مرتبا شاهد تردد ایشان با استفاده از این خودرو بوده اند.

 4  از دادگاه محترم استدعا دارم محل های سوختگیری خودرو موضوع دعوا را استعلام و در صورت انکار خواهان محترم تصاویر دوربین جایگاه های مربوطه مطالبه و مورد بهره برداری قرار گیرد.

 5  به پیوست یک برگ استشهادیه تقدیم حضور می گردد ، ضمن تعرفه شهود استدعای صدور قرار استماع شهادت شهود را دارم.

 

دادگاه موضوع را برای تعیین اجرت المثل خودرو در ایام تصرف خوانده دعوی به کارشناس رسمی ارجاع نمود با تعیین اجرت المثل و با توجه به اینکه خواندگان نتوانستند شهود خود را در دادگاه حاضر کنند، دادگاه به ترتیب زیر اقدام به صدور رای نموده است:

 

رای دادگاه در پرونده فروش خودروی مشترک و مطالبه اجرت المثل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vmashadmin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/vmashadmin/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107